การยอมรับข้อตกลง :

ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงควบคุมการใช้เว็บไซต์ Drop-Inks. โดยการเข้าใช้เว็บไซต์และหรือสั่งซื้องานพิมพ์ดิจิตอลคุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎข้อบังคับของเว็บไซต์แห่งนี้. Drop-Inks ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์ การเชื่อมโยงหรือลิ้งค์เนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น ๆ ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การอนุญาตใช้งาน :

ข้อมูล, ภาพ, และเนื้อหา ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Drop-Inks และ / หรือบุคคลที่สามที่ได้จัดหาข้อมูลให้ในเว็บไซต์ เนื้อหาจะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ คุณได้รับอนุญาตเพียงที่จะดูและจะเก็บสำเนาของหน้าของเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองเท่านั้น การทำสำเนาใดๆ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดนี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

การยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล :

คุณตกลงที่จะให้รายละเอียดที่เป็นจริงครบถ้วนและถูกต้องแก่เรา ซึ่งเป็นข้อมูลบางอย่างรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคล การชำระเงิน การเรียกเก็บเงินเพื่อให้เราสามารถประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างถูกต้อง คุณตกลงว่าเราอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคุณเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ บางครั้งเราอาจทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่ช่วยให้เราจัดพิมพ์ภาพดิจิทัลให้คุณรวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ซึ่งพวกเขาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดเก็บประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การอนุญาตใช้ไฟล์รูปภาพ :

ภาพและส่วนประกอบของภาพทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ได้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ที่อนุญาติให้สิทธิการนำไปใช้ได้ ไม่ผูกขาด เพื่อนำไปประกอบใช้เป็นองประกอบของภาพสำหรับพิมพ์เท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบภาพหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การอัปโหลดเนื้อหา/ภาพ :

การอัปโหลดเนื้อหาหรือรูปภาพไปยังเว็บไซต์แสดงว่าคุณให้สิทธิ์ Drop-Inks ดาวน์โหลดคัดลอกปรับเปลี่ยนหรือปรับภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิมพ์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหา/ภาพที่คุณอัปโหลด คุณรับประกันว่า: คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหา/ภาพที่คุณอัปโหลดไปยังเว็บไซต์และเนื้อหา/ภาพนั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สาม. Drop-Inks ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของผู้ใช้รวมถึงการใช้งานในทางที่ผิดหรือการละเมิดเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลด นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหา/ภาพใด ๆ ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงหากเราเชื่อว่าเนื้อหานั้นมีข้อบกพร่อง คุณภาพไม่ดีหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การกำหนดราคาและการชำระเงิน :

เราจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราเป็นครั้งคราวในการปรับเปลี่ยนราคาพิมพ์ วัสดุที่เกี่ยวข้องหรือช่องทางการชำระเงินอื่น ๆ ราคาสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อที่คุณได้ชำระเงินไปแล้ว เราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าราคาของงานพิมพ์ดิจิตอลที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่การพิมพ์แบบดิจิทัลบางรายการในเว็บไซต์ของเราอาจมีราคาไม่ถูกต้อง หากราคาที่ถูกต้องของการพิมพ์นั้นสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา ขณะที่คุณทำการสั่งซื้อและยังไม่ได้ชำระเงิน เราจะทำการติดต่อคุณตามปกติตามดุลยพินิจของเรา เช่นเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและคุณต้องการดำเนินการต่อในราคาที่ถูกต้อง หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว

ข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง :

บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องหรือการขาดตกบกพร่องที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ การพิมพ์ดิจิตอล การกำหนดราคา โปรโมชั่นข้อเสนอและความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงิน :

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ โดยการให้รายละเอียดของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่จะเรียกเก็บเงินหรือบัญชีการชำระเงินที่จะถูกหักบัญชีเพื่อชำระราคาเนื่องจากคุณยืนยันสั่งพิมพ์ดิจิทัลและคุณเป็นผู้ถือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เกี่ยวข้อง หรือของบัญชีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน การชำระเงินด้วยบัตรและรายละเอียดผู้ถือบัตรอาจมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเราและผู้ออกบัตร ผู้ถือบัตรเครดิต / เดบิตทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้ออกบัตร หากผู้ออกบัตรของคุณปฏิเสธที่จะอนุมัติการชำระเงินเราจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณและเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่จัดส่งใด ๆ และเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลในการปฏิเสธ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ออกบัตรหรือธนาคารของคุณที่เรียกเก็บเงินจากการดำเนินการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิตตามคำสั่งซื้อของคุณ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณเราจะติดต่อคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป

การยกเลิกและการคืนเงิน :

คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับการพิมพ์ดิจิตอลใด ๆ หลังจากชำระเงินไปแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนและไม่สามารถขอคืนได้ เราใส่ใจอย่างยิ่งในการให้บริการงานพิมพ์ดิจิทัลของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายต่องานพิมพ์ดิจิทัลหรือหากคุณได้รับการพิมพ์ดิจิทัลที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์โปรดติดต่อเราที่ print@drop-inks.com หรือโทรหาเรา เราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนการพิมพ์ดิจิทัลที่ผิดพลาดหรือเสียหายดังกล่าวหากเป็นไปได้หรือหากมีปัญหาอย่างต่อเนื่องกับการพิมพ์ดิจิทัลเราอาจคืนเงินให้คุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ โปรดทราบเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแสดงสีและภาพของเราอย่างแม่นยำที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงสีใด้ถูกต้องแม่นยำเพียงใด

คำถามหรือข้อร้องเรียน? :

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ งานพิมพ์ดิตอลที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือข้อกำหนดในการให้บริการโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทางอีเมลที่ print@drop-inks.com โทรหรือช่องทางติดต่ออื่นๆ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณ